Bilder från prisutdelningen hittar du på min ordinarie hemsida

http://www.tommyfotografen.se